Personlig trening

Å trene med ein personleg trenar inneber at du alltid har tilgang til ein velutdanna treningsrådgjevar som planlegg, underviser, motiverer, inspirerer og vurderer treninga di utifrå di eiga målsetjing.

Personleg treningPersonleg trening gjev gjennom eit helskapleg fokus  på kosthald, livsførsel og trening ei auka forståing for korleis kroppen fungerar. Dette  skapar føresetnader for ei balansert muskeloppbyggjing og minskar risikoen for skadar. Den personlege trenaren gjennomfører testar når det gjeld kondisjon, styrke og bevegelegheit. Han ser og på korleis kroppen er satt saman, og måler mellom anna feittprosenten.

Personleg trening kan kjøpast som enkelttime, men for å oppnå eit betre og mest mogleg  varig resultat, anbefalar vi fleire timar. Difor prøver  vi å skreddarsy eit opplegg slik at kvar enkelt skal  lukkast så godt som mogleg! Velg mellom desse pakkene, eller kjøp dei timane du sjølv vil ha.

1   time 650,-
5   timar 2.875,-
10 timar 5.500,-
20 timar 10.000,-
40 timar 20.000,- (og gåvekort på 1.000,- klede i MXDC shopen)

(Vi gjer merksam på at ein ”time” varar mellom 45-60 minutt)

Kontakt resepsjonen for meir informasjon om personleg trening, eller kontakt dei personlege trenarane:

maxim kalmerbjorn